Guangxi: Condado Autónomo Maonan de Huanjiang

Actualizado 2020-06-11 07:25:27 | Spanish. xinhuanet. com

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Cao Yiming)

(Xinhua/Cao Yiming)

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Zhou Hua)

(Xinhua/Lu Boan)

(SkyEye)CHINA-GUANGXI-HUANJIANG-AERIAL VIEW (CN)

(Xinhua/Lu Boan)

(SkyEye)CHINA-GUANGXI-HUANJIANG-AERIAL VIEW (CN)

(Xinhua/Zhou Hua)

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Guangxi: Condado Autónomo Maonan de Huanjiang

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-11 07:25:27

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Cao Yiming)

(Xinhua/Cao Yiming)

(Xinhua/Lu Boan)

(Xinhua/Zhou Hua)

(Xinhua/Lu Boan)

(SkyEye)CHINA-GUANGXI-HUANJIANG-AERIAL VIEW (CN)

(Xinhua/Lu Boan)

(SkyEye)CHINA-GUANGXI-HUANJIANG-AERIAL VIEW (CN)

(Xinhua/Zhou Hua)

010020070760000000000000011100001391287941