Paisaje del Gran Canal Beijing-Hangzhou

Actualizado 2016-04-14 14:59:40 | Spanish. xinhuanet. com

 YANGZHOU, 14 abr (Xinhua) -- Una foto aérea tomada recientemente muestra el paisaje de la sección de Yangzhou del Gran Canal  Beijing-Hangzhou en la ciudad de Yangzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu.  (Xinhua/Meng Delong)

   1 2 3 4 5   

 
分享
Xinhuanet

Paisaje del Gran Canal Beijing-Hangzhou

Spanish.xinhuanet.com 2016-04-14 14:59:40

 YANGZHOU, 14 abr (Xinhua) -- Una foto aérea tomada recientemente muestra el paisaje de la sección de Yangzhou del Gran Canal  Beijing-Hangzhou en la ciudad de Yangzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu.  (Xinhua/Meng Delong)

   1 2 3 4 5 >>  

010020070760000000000000011100001352780481