Azaleas en florecimiento en Guizhou

Actualizado 2016-04-06 09:03:14 | Spanish. xinhuanet. com

#CHINA-GUIZHOU-LIPING-AZALEA BLOSSOMS(CN)

 LINGPING, 5 abr (Xinhua) -- Foto tomada el 5 de abril muestra azaleas en florecimiento en el pueblo Dangjiao en el distrito de Liping, en la provincia suroccidental china de Guizhou. (Xinhua/Yang Daifu)

   1 2 3 4   

 
分享
Xinhuanet

Azaleas en florecimiento en Guizhou

Spanish.xinhuanet.com 2016-04-06 09:03:14

#CHINA-GUIZHOU-LIPING-AZALEA BLOSSOMS(CN)

 LINGPING, 5 abr (Xinhua) -- Foto tomada el 5 de abril muestra azaleas en florecimiento en el pueblo Dangjiao en el distrito de Liping, en la provincia suroccidental china de Guizhou. (Xinhua/Yang Daifu)

   1 2 3 4 >>  

010020070760000000000000011100001352521241